CENGİZ MAKİNE TESİS DEGERLEME

MAKİNE TESİS EKİPMAN MENKUL DEGERLEMEDE DOGRU ADRES

Tekil makine degerlemesi

İş makineleri, Üretim Makineleri

Firmamız tarafından hizmeti sunulan makine değerlemesi 2. el makine alım satımı konusunda değerleme ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır

 

Tesis Degerlemesi

Makine Parkları, Üretim tesisleri

Makine Değerlemesinde üretim hatları, makine ve ekipmanlar, taşıt araçları ve iş makineleri, elektronik cihazlar, yardımcı tesisatlar , ofis mobilya ve mefruşatlargibi demirbaşlar ayrı ayrı olarak değerlendirilmektedir.


 

Şirket Marka degerlemesi

UMS/TMS - UFRS/TFRS Degerlemesi

UFRS (Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları) ile TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) çerçevesinde ve Bağımsız Denetim kapsamında şirket varlıklarının gerçeğe uygun değerlerinin raporlanması işlemi firmamız tarafından yapılmaktadır.


 

Leasing Degerleme

İş, Üretim, Sağlık, Tarım, Otel Makineleri Leasing Degerleme

Tüm sektörlere yönelik küçük ve orta ölçekli işletmelerin her türlü teknoloji yenileme ve kapasite artırımı amacıyla yaptıkları makine, ekipman yatırımlarının finansmanı amacıyla kullanılmaktadır.


 

GSM: 0553 690 34 77  
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started